Aýratyn

Maşynlar

LX1000V Dokma enjamyny çyzyň - Poliester DTY

Bu enjam neýlony ýokary uzalýan süýüme, POY-dan DTY-a çenli gaýtadan işlemek we pes ýa-da ýokary elastik ýalňyş egriji dokma ýüplügine (DTY) gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, enjam burun bilen enjamlaşdyrylan bolsa, ýüplük öndürip biler.Bu enjam iň ösen, az energiýa sarp edýär, ýöne ýokary önümçilikdir.

Bu enjam neýlony ýokary uzalýan süýüme, POY-dan DTY-a çenli gaýtadan işlemek we pes ýa-da ýokary elastik ýalňyş egriji dokma ýüplügine (DTY) gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, enjam burun bilen enjamlaşdyrylan bolsa, ýüplük öndürip biler.Bu enjam iň ösen, az energiýa sarp edýär, ýöne ýokary önümçilikdir.

LANXIANG Maşyn hyzmatdaşlygy edip biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

“LANXIANG MACHINERY” 2002-nji ýylda esaslandyryldy we meýdany 20000 inedördül metr.2010-njy ýyldan başlap, kärhana dokma maşynynyň we esbaplarynyň önümçiligini özgertdi.50-den gowrak işgär bar, şol sanda kollej derejesi ýa-da ondan ýokary derejeli 12 işgär, umumy işgärleriň 20% -ini düzýär.Annualyllyk satuw takmynan 50 milliondan 80 million ýuana, R&D maýa goýumlary bolsa satuwyň 10 göterimini düzýär.Kompaniýa deňagramly we sagdyn ösüş tendensiýasyny saklaýar.

ýakynda

HABARLAR

 • DTY önümçiligi üçin çözgütler

  Adamdan ýasalan süýümler döredileli bäri, adam tekiz, sintetiki filamenti süýüme meňzeş häsiýet bermäge synanyşýar.Tekstura, POY üpjünçilik ýüplügini DTY-a we şonuň üçin özüne çekiji we üýtgeşik önüme öwürýän gutarnykly ädimdir.Egin-eşik, öý ...

 • Bir basgançakly ýalňyş öwrümli maşynyň ýalňyş öwrüm ýörelgesi näme?

  “Xinchang Lanxiang Machinery Co., Ltd.” tarapyndan öndürilen bir basgançakly ýalan öwrüm, bazar paýy 90% -den gowrak bolup, bazar tarapyndan ykrar edildi.Bu enjam poli ýalňyş öwrümini sazlamak (öňünden gysmak) bir basgançakly gaýtadan işlemek üçin ulanylýar ...

 • Itma Asia + Citme 2022 üçin täze seneler

  2022-nji ýylyň 12-nji oktýabry - ITMA ASIA + CITME 2022 sergi eýeleri şu gün bilelikdäki serginiň 2023-nji ýylyň 19-23-nji noýabry aralygynda Şanhaýyň Milli sergi we konwensiýa merkezinde (NECC) geçiriljekdigini habar berdiler.CEMATEX we hytaýlylara görä täze sergi senesi ...

 • Çenil ýüplügi näme?

  "Lanxiang Machinery" kompaniýamyz tarapyndan öndürilen we öndürilen çenil maşyn, esasan çenil ýüplük öndürmek üçin ulanylýar.Çenil ýüplük näme?Çenil ýüplügi, çenil diýlip hem atlandyrylýar, ajaýyp ýüplügiň täze görnüşidir.Coreadro hökmünde iki ýüplükden ýasalýar we batyrgaýlyk ...