LX 600 Speokary tizlikli Çenil ýüplük enjamy

Gysga düşündiriş:

“Chenille” enjamy şuňa meňzeş daşary ýurt modellerine esaslanýar we içerki bazar üçin işlenip düzüldi.Dürli aýratynlykdaky çenil ýüplükleri we uly garyn ýüplüklerini öndürmek üçin amatlydyr.Egrilen ýüplük ýokary hilli we durnukly nagyşly.Her bir rolik, diňe bir aýratynlygy sazlamak bilen çäklenmän, tizligi tutuşlygyna sazlap bilýän, ýüplüge görä prosesi sazlamak üçin ýörite işlenip düzülen sero hereketlendirijisi bilen özbaşdak dolandyrylýar.Göteriji hereketlendiriji basgançakly hereketlendiriji we reduktor bilen hereket edýär we egrem-bugram galyplary takyk, durnukly we ygtybarly, açmak aňsat.Üzükli ingot, içi boş ingot hereketlendirijisi ýygylyk öwrüjisi bilen özbaşdak dolandyrylýar, uzyn guşak merkezleşdirilen sürüjiniň üsti bilen amatly we çeýe aýratyn düzediş bolup biler, ingot tapawudyny azaldyp, önümleriň hilini ýokarlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çykyş

1. Geçiriji bölekler garaşsyz hereketlendirijiler bilen hereket edýändigi sebäpli, prosesi sazlanda diňe duýgur ekrandaky degişli parametrleri üýtgetmeli;
2. Aýlanýan kelläni, ýadro rolikini, çykyş rolikini, halkanyň giriş tizligini ädimsiz sazlamak, amatly we çalt sazlamak bolup biler, ýüplügiň doly turbasy awtomatiki togtadyp biler;3. göteriş mehanizmi servo ulgamyny, durnukly we ygtybarly egrem-bugram emele getirýär, aňsat açylmaýar;
4. Aýlanýan kellesi aýratyn ýokary tizlikli hereketlendiriji bilen hereket edýär, tekiz geçiriş, ingot tapawudy ýok.Aýlanýan kelläniň tizligi 24000-e ýetýär
Bir minutda rewolýusiýa;
5. speedokary tizlikli pyçagy kabul ediň, tizlik durnukly we ygtybarly, tizlik 12000 RPM-e ýetip biler;
6. Esasy rolik we çykyş rolik, durnukly tizlik, pes ses we pes arakesme bilen ösen hereketlendiriji bilen hereket edýär.

Tehniki spesifikasiýa

Eplenç belgisi 10 pyçak / bölüm, iň köp 12 bölüm
Eplenji ölçeýji 200m
Halkanyň diametri φ75-90-116mm
Tüweleme S 、 Z.
Nüplük sanamak 2NM-25NM
Tüweleme aralygy 150-1500T / M.
Tizligi ýokarlandyrmak Inwertor we PLC tarapyndan sazlandy
Aýlaw tizligi 3000 ~ 11000RPM
Aýlanma tizligi 500 ~ 24000RPM
Maks.Rolleriň tizligi 20m / min
Önümçilik tizligi 4 ~ 18.5M / min
Ölçegi 2020 * bölüm * 1500 * 2500mm

biz hakda


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň