LX 108 Göni kabel enjamy

Gysga düşündiriş:

LX 108 neýlon, poliester, pagta, teker şnur ýüplügi, dürli önümçilik ýüplükleri we haly ýüplükleri, köp egirmek üçin ulanylýar.Bu enjam, egirme tizligini, öwrümini dolandyrmak üçin kompýuterleşdirilen ulgamy ulanýar.Aňsat işlemek, pes ses, ýokary önümçilik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çykyş

Enjam egirme tizligini, öwrümini dolandyrmak üçin kompýuterleşdirilen ulgamy ulanýar.Burulýan ugur.Işlemek we goldamak aňsat.

Tehniki spesifikasiýa

Görnüşi goşa taraplar we bir gatlak
Eplenç belgisi 240 Eplenç (20 eplenç / bölüm)
Eplenme tizligi 5000 - 13000 r / min
Tüweleme 100-1500T / M.
Tüweleme ugry S ýa-da Z.
Almak mümkinçiligi 2.4KG
Esasy güýç 11KW * 2
Maşynyň ululygy 28220 * 1100 * 1835mm

Üstünliklerimiz

1. Netijeli we innowasiýa nusga hyzmaty, ISO 9000 hil gözegçilik ulgamy.
2. Professional onlaýn hyzmat topary, islendik poçta ýa-da habar 24 sagadyň dowamynda jogap berer.
3.Biziň güýçli toparymyz müşderä islän wagtyňyz tüýs ýürekden hyzmat edýär.
4. Müşderiniň iň ýokarydygyny, Bagtyň işgärleriniň bardygyny aýdýarys.
5. Hilini ilkinji serediş hökmünde goýuň;
6. Ösen önümçilik enjamlary, ýokary hilli barlamak üçin berk hil synagy we gözegçilik ulgamy.
7. Gowy hil: gowy hil kepillendirilip bilner, bu bazar paýyny gowy saklamaga kömek eder.
8. Çalt eltiş wagty: söwda kärhanalary bilen pikir alyşmak üçin wagtyňyzy tygşytlaýan öz zawodymyz we hünärmen öndürijimiz bar.Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

Sorag-jogap

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

Sargytlaryň iň pes mukdary näçe?
MOQ 1 maşyn

Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanylandan soň 20-30 günüň içinde bolýar.

Zawodyňyza baryp bilerinmi?
Zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanylandan soň 30 günüň içinde bolýar.

Töleg şertleri haýsylar?
T / T (30% goýum hökmünde, 70% B / L göçürmesine garşy), göz öňünde tutulanda L / C we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

biz hakda


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň