LX318 Speokary tizlikli iki adam üçin birkemsiz öwrümli maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu enjam himiki filament süýümini köpeltmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çykyş

1. Maşyn mehaniki kameranyň ýerine amatly tehniki hyzmat, az energiýa sarp etmek we pes ses ýerine servo motor we ýokary güýçli guşak kabul edýär.Gollanma taýagy takyk ýol görkeziji demir ýoly bilen dolandyrylýar, bobbiniň gowy emele gelmegini we ýapylmagyny üpjün etmek üçin takyk elektron sargysyny, ädimsiz sazlap bolýar.
2.Eltoniki ulgam sinhron motor geçiriji tehnologiýany, sargy üçin kabul edilen sero dolandyryş ulgamyny kabul edýär.Yarüplügiň hili hakyky wagtda gözegçilik prosesiniň tizligi bilen gowulaşdy. Diňe geçiriş takyklygyna gözegçilik edip bilmän, aňsatlyk bilen yza çekilmegine sebäp bolan energiýa sarp edilişini hem azaldyp biler.
3. Duýgur ekran arkaly has amatly işlemek.
4. 320mm göni bobbini ulanyp, iň ýokary göterijilik ukyby 1,8 kg.

jikme-jiklikler (1)
jikme-jiklikler (2)

Tehniki spesifikasiýa

Görnüşi goşa taraplar goşa gatlak
Eplenç belgisi 32 * 8 bölüm = 256 pyçak
Eplenji ölçeýji 225 MM
Maks.Eplenme tizligi 13000 RPM
Tüweleme aralygy 60-3000 T / M.
Tüweleme S ýa-da Z.
Bobbin Ölçegi L240-320 * Φ42 * Φ38
Bobbin ölçegi Φ175 * Φ57.5 * Φ62
Amallary sazlamak sensor ekrany arkaly işlemek
Tizligi sazlamak öwrüji tizligi bilen dolandyrylýar
Alma görnüşi servo disk, programma dolandyryşy
Aýlaw görnüşi servo disk, real wagt iýmit
Dartgynlylygy dolandyrmak dartyş topy we dartyş halkasy ulanylýar
Aýlaw burçy Islegiňize görä sazlaň
Esasy motor güýji 5.5 KW * 2 + 1.3KW * 2
Maşynyň ululygy 16570 * 840 * 1850 mm

Sorag-jogap

1. Sitirlemäni nädip alyp bilerin?
Leave us a message with your purchase requests and we will reply you within one hour on working time. And you may contact us directly by Trade Manager or any other instant chat tools in your convenient. Mail: lanxiangmachine@foxmail.com

2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?
Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.

3. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CIP ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C.
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

4. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

5. Töleg şertleri näme?
T / T (30% goýum, 70% gowşurylmazdan ozal) we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

Gurluş diagrammasy

Gurluş diagrammasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň