LX1000V Dokma enjamyny çyzyň - Poliester DTY

Gysga düşündiriş:

Bu enjam neýlony ýokary uzalýan süýüme, POY-dan DTY-a çenli gaýtadan işlemek we pes ýa-da ýokary elastik ýalňyş egriji dokma ýüplügine (DTY) gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, enjam burun bilen enjamlaşdyrylan bolsa, ýüplük öndürip biler.Bu enjam iň ösen, az energiýa sarp edýär, ýöne ýokary önümçilikdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çykyş

1. D1, D2, D2.2 maşynlary atly üç rulon, hemmesi godet mehanizmini kabul edýär.Godet mikro hereketlendirijiler tarapyndan dolandyrylýar.Süýümi dolandyrar we uzalmagyny üpjün eder.
2. Maşynyň iki tarapy (AB) birneme garaşsyz işleýär, ikisi hem kemeriň ýerine energiýa tygşytlaýjy hereketlendirijini kabul edýär, prosesiň parametrleri aýratyn kesgitlenip bilner.Iki tarap dürli önümleri gaýtadan işläp bilerdi.
3. energyörite energiýa tygşytlaýjy burun howany we güýji tygşytlap biler.
4. Süýümi gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýörite süýüm gurluşy kabul edilýär.
5.Maşiniň deformasiýa gyzdyryjysy bipenil howany gyzdyrýar. Temperaturanyň takyklygy ± 1 to takykdyr, her pyçagyň temperaturasynyň birmeňzeş bolmagyny kepillendirýär. Bu ölmek üçin peýdaly.
6. Ajaýyp maşyn gurluşy ygtybarly sürüjilik ulgamy we pes ses.Amaly sazlamak aňsat we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin ýekeje pyçak bilen saklanýar.

Tehniki spesifikasiýa

Görnüşi V görnüşi
Eplenç belgisi 288 pyçak, 24 pyçak / X bölüm 12 = 288 pyçak
Eplenji ölçeýji 110mm
Sealňyş öwrüm görnüşi gaplanan disk sürtülmesi ýalan öwrüm
Ateryladyjynyň uzynlygy 2000mm
Ateryladyjynyň temperatura aralygy 160 ℃ -250 ℃
Atingyladyş usuly bipenil howany ýylatmak
Iň ýokary tizlik 1000m / min
Amal tizligi 800m / min ~ 900m / min
Getirmek bukjasy 50250xΦ250
Aýlaw görnüşi goşa deprekli bobbin bilen gaplanan çukur deprek görnüşli sürtülme sargy
Egriji aralyk 20D ~ 200D
Gurlan güýç 163.84 KW
Netijeli güýç 80KW ~ 85KW
Maşynyň ululygy 21806mmx7620mmx5630mm

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. ippingük daşamak
• EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
• Deňiz / otly arkaly saýlanyp bilner.
• ippingük daşaýjy wekilimiz, ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

3. Töleg möhleti
• TT / LC
• Has köp habarlaşmak gerek

jikme-jiklikleri

biz hakda


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň